0 beğenilme 0 beğenilmeme
668
25 daireden oluşan bir apartmanda ikamet ediyorum Ocak ayında yapılan genel kurul toplantisinda yeterli çoğunluk olmayınca 15 gün sonra ilan ederek yeniden toplandık ve yalnızca toplantıya 3 kişi vekaleten olmak üzere 9 kişi katıldı ve dokuz kişide mantolama ya evet oyu verdi. Binamızda bir kişinin 5 dairesi var ve hepsi kirada olduğu için mantolama yaptırmak istemiyor toplantıya da katılmadı. Aldığımız karar ile dış cephe yaptırabilir miyiz ? Yardımlarınız için teşekkürler
Borçlar Hukuku kategorisinde (360 puan) sordu
düzenledi | 668

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Yargıtay İçtihatlarına göre mantolama işlemi sonrasında gerek görünüm gerekse ısı ve ses yalıtımı açısından önemi yadsınamaz bir fayda elde edilmektedir. Bu sebeple Mantolama işlemi önemli bir sebep olarak kabul edilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, toplantı için yeterli sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.

Toplantı yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Yani artık ikinci toplantının yapılabilmesi için sayı şartı aranmamaktadır ve sadece ikinci toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıyla karar alınabilecektir.

Örneğin otuz daireli bir binada on beş dairenin sahibi olan bir kat malikinin oy hakkı; on beş değil, maksimum miktar olan bütün oyların üçte biri yani on oy hakkıdır.

Kat maliklerinden birinin isteği üzerine Mantolama, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

“Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında mantolama işlemi “faydalı değişiklik” kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sebeple oy birliği değil oy çoğunluğu yeterli olacaktır.”
(716k puan) cevapladı
Ahmet Bey cevabiniz için teşekkür ediyorum. Bizim 9 apartman sakiniyle aldığımız karar mevzuata uygun mu ? Yoksa tüm apartman sakini 25 olan binamız için yarısından bir fazlası olan 13 kişiyle mi mantolama kararı almak lazımdı
Aslında sorunuzun cevabını verdim.Yani artık sayı şartı aranmıyor ikinci toplantıda kaç kişi katılmış ise salt çoğunluk yetiyor.10 kişi ile toplanmış olsanız dahi salt çoğunluk yetiyor.Kaldı ki mantolama bina için gerekli olan bir durum...
7,521 soru
5,156 cevap
737 yorum
1,932,990 üye