0 beğenilme 0 beğenilmeme
70

                                                 AÇIKLAMALAR:

2013 yılı ......kaymakamlığı köylere hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Kaymakam oluru ile KİLİT (parke)  TAŞI 728.200 TL Yedi yüz yirmi sekiz bin iki yüz tl bedelle ihalesi .......gıda taşıma inş tic san ve ltd şirketi Firmamız uhdesinde kalmıştır.

İdare teknik şartname de Türk standartları belgeli ve üretimin kalitesi TSE standartlarına uygun olmalıdır denilerek şart koşmuştur Bu tarih sözleşme tarihi olan

15-07-2013 tarihidir, ‘’Üretici firma’’ olmadığımızdan Taşları satın almak için internet’ten ve Gaziantep ticaret odası, sanayi odasına kayıtlı ayrı koşulan şart nedeniyle TSE standartlarına uygun olması için....TÜRK STANDARTLARI Bölge Müdürlüğüne kayıtlı firmalardan taşı almamız gerekirdi  ve bunun için firmamız araştırma yaparak ve araştırma sonuçlarında Araştırmalarımıza Göre Öncelikle .... internet adresinden de görüleceği üzere TSE UYGUNLUK BELGERİ ve Ayrıca ... TÜRK STANDARTLARI Bölge Müdürlüğüne...... ...... ELEMANLARI LTD ŞTİ Adı geçen Firmanın Toplamda 12 adet ve ek evrak üzerinden görüleceği üzere resmi sitesi olan http://belge.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx Gaziantep TÜRK STANDARTLARI Bölge Müdürlüğüne kayıtlı olduğu için VE ayrıca uluslar arası Avrupa Birliği Ülkelerinde bulunan ‘’ CE ‘’ işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir belgeye de sahip olan firmanın ayrıca yapı denetim uygunluğu belgelerinde taşıdığı firmanın taşlarının Ekteki Evrak üzerinden görüleceği üzere ......Özel İdaresi Alt Daire Başkanlığının Emrinde Kontrol memurlarının tasfiye raporlarından da görüleceği üzere ayrıca 3 yapı denetim firmasının da yaptığı kontrol memurların göz önünde gözlemci olarak Yavuzeli ilçe jandarma komutanlığı jandarma Ast .......... KILINÇ önünde alınan numune taşların Tse standartlarına uygun olmadığını Yazının tarafımıza üst makam olan Yavuzeli kaymakamlığı tarafından yaptığımız köylere Karakuyu köyü, yöreli köyü Karahüseyinli köyü şenlikçe köyü gül pınar köyü göçmez köyü bağ tepe köylerine döşediğimiz taşların TSE standartlarına uygun olmadığı için ödenmemiştir. 

 

 

 

Taşların TSE standartlarına uygun olmadığı için Hak edişlerimizin ödenmediğinden Dolayı firmamız mali acz içinde bulunmuştur<> bu nedenle taşların sağlam  olmayışı ve hiçbir hakkımızın idare tarafından ödenmemesi durumunda firmamız maddi durumun daha fazla olmadığından dolayı Firmamız sözleşmeyi yapım işleri genel şartnamesinde bulunan 48 Madde ‘ce Fesih ederek 43.750 TL (kırk üç bin yedi yüz elli TL) nakit teminatımız idarece gelir kaydedilmiştir, Bu durumun olması sebebi Kalyon karo tarafından üretilen taşların TSE standartlarına uygun olmayışından ve hak edişimizin ödenmemesi yüzünden  açıktır,

 

Ve taşları Yükleme için Tır kiralama ve Taşları döşeme için işçilik, yolun sabitleştirilmiş olması için Kum, iş makinesi hizmetleri, SGK, maliye Dizel yakıt ve benzeri durumların bile taşların imalatından kaynaklanan hata yüzünden ödenmemiştir.

 

Ve ayrıca ........YON...O YAPI ELEMANLARI LTD ŞTİ’nin

Sahip Olduğu Diğer ve tüm kalite standartları evrakları

 

*Iso:9001-2008 K-GM-3701 belgeleri

**Yapı denetim uygunluk belgeleri

***TSE standartları uygunluk belgeleri

****CE Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterilir belgesi

                                               YASAL DELİLLER:

RESMİ KONTROL TEKNİK Raporu 1 adet

RESMİ KONTROL 1 ADET TASFİYE KARARLARI

RESMİ DAİRE TARAFINDAN GÖNDERİLEN Resmi 2 adet laboratuar sonuçları

Resmi kurum raporları taşları satın aldığımız Firmamız Tarafından Verilen

Yavuzeli noter onaylı temlik 101 bin TL

 İle 1 adet senet 55.000 TL

43.750 TL nakit teminatımız İRAT KAYDEDİLMESİ Evrakı

Tanık: şirket Personeli 5.000 TL Nakit ödeme Yapan .... KAYA Tarafından ... KAROYA

Numune Alan Resmi kurum yetkilileri Numune ALMA TUTANAĞI

Resmi faturalar ve fatura içerisinde İrsaliye numaraları

Firmanın KALİTE BELGERİ

                                                             

 SONUÇ VE İSTEM:

 

            Açıkladığımız resmi nedenlerle. ilgili firmanın resmi makamların yazılarından anlaşacağı üzere ürettikleri Türk standartlar endistürüsüne kayıtlı olduğu halde firmanın imalatlarının kusurlu olduğu ve buna hitaben kamuoyunda ve sanal adreslerde, firmaya ait ....p tse bölge müdürlüğünde, idare makamlarında TSE ve ıso belgeleri ayrıca> ce < Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir belgeleri markaya markalara sahip olan firmanın ile ürettikleri taşların ‘’TSE standart’ına’’ uymadığını kanıtlayan .....ÖZLE İDARESİ ALT DAİRE BAŞKANLIĞI’ EMRİNDE bulunan İnşaat mühendisleri tarafından devlet makamı olan Yavuzeli kaymakamlığı ilgi gösterdikleri laboratuarlara gönderilen numuneler sonucunda ortaya çıkan taşların ayıplı olduğu için satın aldığımız taşların değerinin olmadığı firmanın kendi hatasından kaynaklanan sonucunda alacağımız olan ......kaymakamlığından 2013 yılı için şirketimizin döşediği taşların idarece ödenmeyen miktarının .....kaymakamlığından istenilmesi hesabının yapılması çıkan sonuç kadar alacağımızı İlgili firmadan tahsil edilmesini ve faturalar üzerinden, de ve ayrıca firmamız tarafından 101.000TL Noter huzurunda YAVUZELİ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI PARKE TAŞI 2013 YILI ŞARTNAMESİ üzerinden Verilen Temlik ayrıca şuan Gaziantep 10’ncu dairesinde bulunan 55.000 TL senet üzerinden görüleceği üzere satışların gerçekleştiği bu işlemler yüzünden Yavuzeli kaymakamlığından hak edişimiz alacağımızın ödenmediği ve ticari itibar kaybı, ve benzeri  zararlar. (teminat) işçilik yakıt,nakliye sigorta,mali  zarar ziyan, maddi ve manevi olarak firmamızın zarar görmesi ve hak ederek alacağımızın tahsilinin İlgili Firmadan edilmesini mahkeme kararınızın sonucuna kadar tüm alacaklarına ve tüm mal varlıklarına Firmamızın bu dilekçemizde görüleceği araştırılacağı üzere alacağını alamadığı için Mağdurdur teminat aranmaksızın Tedbir konularak Türkiye cumhuriyeti Kanunları ve mevzuatları genel hükümleri çerçevesinde yüce mahkemenize başvuruyoruz yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı firmaya yükletilmesine Tüm dosyayı kapsayan zarar ve alacaklarımızın  mahkemenizce tahsil’i karar verilmesini  saygı ile arz ederiz.

 

.

bir cevap ile ilgili: şahıs borcundan şirkete haciz
Ticaret Hukuku kategorisinde sordu | 70

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

7,517 soru
5,150 cevap
731 yorum
1,584,639 üye