0 beğenilme 0 beğenilmeme
127

Aşağıda 6102 sayılı YTTK nın 418.maddesi bulunmakta

 

Firma : ABC A.Ş.

 

Anasözleşmesinde; "Kanunda daha ağır nisap aranmadığı durumlarda genel kurul toplantılarında karar alınabilmesi için tüm oylaların teklif lehine kullanılmış olması şarttır." denilmekte

 

Ancak kanunun 418.maddesinin 2.fıkrasında ise; Kararlar toplantıda hazır bulunanların oyçokluğu ile verilir denilmekte

 

Ancak yine kanunun 418.maddesinin 1.fıkrasının başında "Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç" demektedir

 

Kanundaki aksine esas sözleşmede daha ağır nisap öngörülmezse hükmü

 

Genel kurulların toplanması için geçerli yetersayı için mi yani 1.fıkra için mi yoksa genel kuruldaki karar alınabilmesi için gerekli sayı için mi geçerlidir?

 

Örnek;ABC A.Ş. 7 ortaklı ve ana sözleşmede; "Kanunda daha ağır nisap aranmadığı durumlarda genel kurul toplantılarında karar alınabilmesi için tüm oylaların teklif lehine kullanılmış olması şarttır." Denilmekte

-Bu durumda genel kurulda alınacak karar alınabilmesi için 418.maddenin 2.fıkrasındaki çoğunluk olan 4 kişinin oyu yeterlimidir

-Yoksa kanunun 418.maddesinin ilk cümlesinde yer alan sözleşmede daha ağır nisap varsa o uygulanır hükmü karar alma içinde geçerli olur ve sözleşmede de tüm oyların onayı denilerek 4 ortağın oyu ile kabul edilmez ve 7 ortağında onayı gereklimidir

Saygılar

 

 

 

II -Toplantı ve karar nisabı

 

MADDE 418- (1) Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

 

(2) Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Ticaret Hukuku kategorisinde sordu
düzenledi | 127

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Selamlar...Aslında sorunun içinde cevapta verilmiş.Fİkrimizi sorarsanız kanun maddesi açıktır. TTK'nın 418. maddesi aksine karar alınmadıkça var olan kanun hükmü işlerliliğini korumaktadır. Öyleyle pay sahipleri 1/4 ü karşılıyorsa bu durumda 'Genel kurulda alınacak karar alınabilmesi için 418.maddenin 2.fıkrasındaki çoğunluk olan 4 kişinin oyu yeterlimidir'' alternatifi daha mantıklıdır. Yeterki kanundaki 1/4 pay sahipliği sağlansın.Saygılarımızla...
cevapladı
düzenledi
7,517 soru
5,137 cevap
731 yorum
1,356,529 üye