0 beğenilme 0 beğenilmeme
246
1) Apartman yönetimi, kat maliklerinin bilgisi ve izni olmaksızın, herhangi bir genel kurulda (olağan veya olağanüstü) konuşulup karara bağlanılmamış, apartman karar defterinde hiç bahsedilmemiş (yazılmamış), kat malikleri tarafından özel olarak yetkilendirilmediği ve henüz bir dava süreci başlamamış bir anlaşmazlığın çözümü için arabulucuya kat malikleri adına başvuru yapmaya, anlaşmazlığın giderilmesi için kat malikleri adına sözleşme imzalayarak kat maliklerini borçlandırmaya yetkili midir?

2) Kat malikleri bilgileri ve izinleri bulunmadan yöneticinin imzaladığı bu arabuluculuk sözleşmesinden doğan borçları ödemekle yükümlü müdür?

3) Kat malikleri bilgileri ve izinleri olmaksızın oluşan bu borcu ödeyemediklerinde haklarında icra takibi başlatmak yoluyla bu borçların tahsili mümkün müdür?
Genel Hukuki Konular kategorisinde (120 puan) sordu | 246

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Yönetici, görevini yaparken kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur ve görevi KMK'da gösterilen işler ile sınırlıdır. Özel yetki gerektiren durumlarda kat maliklerinin yöneticiye ayrıca ve açıkça yetki vermeleri gerekecektir. Yönetici, bu görevi yaparken de genellikle tek imza ile hareket eder. Yöneticiye tek imza ile temsil yetkisi verilmesinin ( zira bu yetki normalde KMK ile sınırlı) somut olaydaki yetki ise aşılmış bir yetki gibi görünüyor.

Yönetici şayet yetkisini aşmışsa , kasten veya ihmal sonucu yerine getirmemişse genel hükümlere göre sorumluluğuna gidilebilebilecektir.Zanlımca 3 sorunuzun cevabıda burada olacaktır.

(687k puan) cevapladı
Öncelikle, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim Ahmet Bey. Ben de bir yetki aşımı olduğunu düşünüyorum lakin; her şeye rağmen bu borç ile ilgili tarafımıza icra açılırsa nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Ayrıca bu olayda arabulucu olarak yönetici ve husumetli arasında anlaşma yapan kişi, yöneticinin yetkilendirilip yetkilendirilmediği konusunda kararı görmeden böyle bir sözleşmeyi nasıl imzalatabiliyor? Tarafımıza icra dosyası açmak istediklerinde yöneticinin yetkisini aşarak imzalamış olduğu bu arabulucuk sözleşmesini ibraz etmeleri yeterli olur mu?
7,463 soru
5,096 cevap
721 yorum
21,745 üye