0 beğenilme 0 beğenilmeme
12
Vakıf üniversitesi 4 yıl egitimden sonra YÖK bursunun kesildigini ve dönem uzatmada 1 ders bile olsa yıllık ücret alınacağı söyledi.Bu kanunlara göre alınabilirmi
Genel Hukuki Konular kategorisinde (140 puan) sordu | 12

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS YÖNETMELİĞİ

1) Aşağıdaki öğrencilerin bursu kesilir:

a) Bir önceki eğitim yılında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’den düşük olan öğrenciler.

b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler.

c) Ceza aldığı tarih itibarıyla öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler.

ç) Süresi içerisinde bir önceki eğitim yılında başarı durumunu gösterir belgesini teslim etmeyen öğrenciler.

d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.

e) Burs hakkından vazgeçen öğrenciler.

f) Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programlarında ya da Devlet üniversitelerinde okurken burs almaya hak kazanan ancak daha sonra Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programları dışında başka bir programına geçiş yapan öğrenciler.

(3) Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar Bölge Müdürlüğünün burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonra onbeş gün içerisinde öncelikle ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğüne yapılan itirazdan bir sonuç alınamaz ise burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonraki otuz gün içerisinde yazılı ya da elektronik ortamda Genel Müdürlüğe itirazda bulunulabilir.

(253k puan) cevapladı
7,043 soru
4,883 cevap
664 yorum
21,310 üye