iki kardeş arasında hisseli tapu alırken satın alan kişi açısından ileride sorun çıkabilir mi ?

0 beğenilme 0 beğenilmeme
14 Aralık 2014 Miras Hukuku kategorisinde misafir sordu
iki kardeş arasında hisseli tapulu bir arsayı satın almak ileride ne gibi sorunlara yol açabilir ? kardeşlerden biri veya kardeşler ölürse miras sahibi çocukları ileride ben bu arsayı geri alıcam al şu paranı o zaman ne kadar verildiyse tapuyu alırken deyip geri alma hakkı olur mu ? gerçek tapudan farkı varmıdır hisseli tapunun ? mağduriyetlere yol açar mı alan kişi açısından ?

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
16 Aralık 2014 misafir cevapladı
16 Aralık 2014 ayarpaci düzenledi
Hisseli tapu satışının yasal dayanağı 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin son fıkrasıdır.Tapuda yasal islemleri gerceklestirerek yapilirsa size ileride en ufak bir sorun cikarmaz. Hisseli tapu özetle, bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olduğu anlamına geliyor. Böyle bir tapunun satış işlemlerinde ise azami ölçüde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. ‘Hisseli tapu satışı nasıl yapılır’ diyorsanız aşağıdaki hususları okumanızda yarar var. *Öncelikli olarak size arsa satacak kişi, kadastro müdürlüğüne resmi yoldan müracaat ederek alacağınız arsanın bulunduğu tarlanın tamamının sınır kazıklarını huzurunuzda çaksın; sınır tespitini sizde gözlerinizle görmüş olun ve kadastro tutanağını da alın. *Eğer özel parselasyonu (özel ifrazı) yapılmış size yeriniz tarlanın şurasıdır diyorlarsa, o zamanda tarlanın tamamının parselasyon planını ve size verilecek parselinde çapını isteyin, bakalım size verilen Pafta, Ada, Parsel ile tarlanın Pafta, Ada, Parseli örtüşüyor mu ? Size verilecek özel parselinde tespitini isteyin. *Ayrıca tarlanın su havzası, tarım alanı, orman alanı içinde olup olmadığını kadastro müdürlüğüne yazılı olarak baş vurup size belgesini versinler hatta bu başvuruda sizde kendilerine refakat edin ve alacağınız cevabın resmi ve yazılı olması önemlidir. *Eğer tarla parselasyonu yapılmamış ise o halde tarlanın çok fazla ortağı yok demektir. Böyle bir durumda tarlanın kaç ortağı varsa bunu tapu dairesinden öğrendikten sonra mevcut sahiplerinden ön alım (şufa) haklarını kullanmayacaklarına daire, noterden veya tapuya gelerek beyan ve Taahhütte bulunmalarını isteyin. İşinizin selameti açısında işlemin doğrusu budur. Tüm hissedarlar satış işlemini yapmalı Hisse tapulu taşınmaz satışlarında tüm hissedarların tapuda satış işlemi yapması gerekiyor. Aksi takdirde, bir kişi bile hissesini satmak istemezse, satış iptali davası açabilir. Tapu hisse devri için istenen belgeler ise şöyle; 1) Temlik edilecek paya isabet eden veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kestirildiğine dair vergi dairesinden alınmış belge. 2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, 3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.
...