Aşağıdaki makaleden İtiraz eden taraf sizce ala bilirmi para yı ?
ve temsile yetkili oldugu yıllarda vekalet verdiği kişinin vekaletide iptal olurmu 

.. bankası şubesinde nezdinde ....9747 -5..1 yetkilisinin. .Ticaret Sicil memurluğunun 69 numarasında kayıtlı .....gıda taşıma inşaat ticaret ltd şti unvanlı şirketimizi .....noterliğinden tasdikli 28.06.2007 tarih ve 502 sayılı yevmiye defterin 7.nci sayfasındaki 2009/3 karar gereğince........ ticaret şirketimiz ortaklar kurulu 05.04.2009 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı oy birliğinle almışlardır

Şirketimizi bilumum resmi ve hususi daire ve müesseslerde, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsile, şirket adına bilumum bankalardan para çekmeye para yatırmaya çek almaya çek vermeye şirket adına ger türlü menkul ve gayrimenkul mallar satın almaya, satmaya kiralamaya kiraya vermeye ipotek etmeye ipotek vermeye şirketi gerek hak kazandırıcı gerekse borçlandırıcı her türlü iş ve işlemlerin imzalamaya şirketi her türlü taahhüt altına sokmaya umumi suretle ahzu kabza sulh ve ibraya vekil tutmaya azil etmeye şirketi yurt içi ve yurtdışında temsil etmeye icra dairelerinde takibat yapmaya her türlü ihalelere katılmaya ... Münferiden 5 yıl SÜRE İLE İmza Koyarak şirketi temsile oy birliği ile karar verilerek imza altına alınmıştır DENİLMİŞTİR.

Yukarıdaki İmza beyannamesi Ek Olarak aslı sunulan belgede görülebilinir. Ve ilgili şubenin arşivlerinde görüne bilinir.

ANCAK: 08-04-2014 tarihine kadar geçerli olan imza Beyannamesi’nden de görüleceği 5 yıl süre ile verilen belgede ilgili bankanızın yetkisiz şahıs lara 01 temmuz 2014 tarihlerine kadar ödeme tutarları ekteki banka hesap belgesinden görüleceği üzere tutar 
Rakam ile: ...
Yazı ile: .....
Firmamızın nakdi parası ödenmiştir herhangi bir talep firmamız tarafından ilgili banka tarafına yazılı çek, beyan herhanği bir vekalet’name ile yukardaki tutarın ödenmesine ilişkin en ufak talep etmemiştir.

İlgili miktarın bankanız tarafından ödenmesi hususunda gereğini İHTAR EDER en kısa zamanda ilgili Borcun İLGİLİ HESAP NUMARASINA ödenmesi hususunda gereğini ihtar ederiz.

Yasal sorumluluk altında tüm maddi ve manevi haklarımızın saklı olduğu hatırlatır ilgi hatanın düzeltilmesi hususunda gereğini İhtar ederiz.