0 beğenilme 0 beğenilmeme
51
Merhaba ben 20 aydir ozel bi sirkette calisiyorum.bu sirket 6 ayda bir mudur yardimciligi sinavi yapar bende girdim bu sinava ve kazandim 3 kisi gectik 1 ini yaptilar biz iki kisi 7 aydir bekliyoruz ve ayni konumumuzda duruyoruz bu sebepten isten ayrilsam kidem tazminatimi alabilirmiyim?bide maas bordosunda gunde 7.5 saat calisiyo gorunuyoruz 9 saat alisip sadece yarim saat yemek molasi veriyolar bu sebepte gecerlimidir?son olarak mesai yaptigimizda mesai ucretini 1 saatlik ucretin kati olarak degilde gun icinde 1 saatlik ucret neyse aynini veriyolar ne yapmam gerek acaba?tesekkur ederim
İş-Sosyal Güvenlik ve Sigortalar Hukuku kategorisinde sordu | 51

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Tarih : 19.06.2008
Esas No : 2008/22029
Karar No : 2008/16481


1475 - İŞ KANUNU 14
4857 - İŞ KANUNU (İK) 24
1475 - İŞ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1) 14

ÖZETİ: DAVACININ, DAVALIYA AİT İŞYERİNDE ÇALIŞIRKEN FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞI, HAFTA TATİLİ VE BAYRAM TATİLLERİNDE ÇALIŞTIĞI VE ÜCRETLERİNİN ÖDENMEDİĞİ MAHKEMENİN DE KABULÜNDEDİR. ANILAN ÜCRETLERİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE DAVACININ İŞYERİNİ FİİLEN TERK ETMEK SURETİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ HAKLI OLUP KIDEM TAZMİNATINA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN ANILAN İSTEĞİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.


DAVAavacı vekili, dairemize gönderdiği 05.05.2008 havale tarihli maddi hatanın düzeltilmesi talepli dilekçesinde: Davacının fazla mesai yaptığı, hafta tatili ile bayram ve genel tatillerde çalıştığı, fakat bu çalışmalarının karşılığının ödenmediğinin asıl mahkemesince de tespit edilip bu alacakların tahsiline karar verildiğini, davacının alacaklarının ödenmemesi nedeniyle işyerini terk ettiği ve bu sebeple haklı olarak iş sözleşmesini kendisinin feshettiğinin kabul edilmesi gerektiğini, kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken; kıdem tazminatının da reddedildiği yerel mahkeme kararının onanmasına dair dairemizin 22.11.2007 tarih ve 2007/7825 E- 34893 K sayılı onama kararının maddi hataya dayandığını ileri sürerek maddi hatanın düzeltilmesini istemiştir.

Davacının, davalıya ait işyerinde çalışırken fazla çalışma yaptığı, hafta tatili ve bayram tatillerinde çalıştığı ve ücretlerinin ödenmediği mahkemenin de kabulündedir. Anılan ücretlerin ödenmemesi nedeniyle davacının işyerini fiilen terk etmek suretiyle iş sözleşmesini feshetmesi haklı olup kıdem tazminatına karar verilmesi gerekirken anılan isteğin reddine dair yerel mahkeme kararının dairemizce onanmasına karar verilmesinin maddi hataya dayandığı anlaşılmakta; dairemizin 22.11.2007 tarihli onama kararının ortadan kaldırılmasına karar verildi. Dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY KARARI

1- 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacının, davalıya ait işyerinde çalışırken fazla çalışma yaptığı, hafta tatili ve bayram tatillerinde çalıştığı ve ücretlerinin ödenmediği mahkemenin de kabulündedir. Anılan ücretlerin ödenmemesi nedeniyle davacının işyerini fiilen terk etmek suretiyle iş sözleşmesini feshetmesi haklı olup kıdem tazminatına karar verilmesi gerekirken anılan isteğin reddine karar verilmesi doğru değildir.

3- Mahkemece, hüküm altına alınan fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatili ücretleri için yasal faiz yürütülmesine karar verilmiştir. 4857 sayılı İş Kanununun 34. maddesi gereğince anılan alacaklara dava ve ıslah tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi gerekirken yasal faize karar verilmesi de hatalı olmuştur.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.  yukarıda anılı karar işinizi göreceği kanaatindeyiz. ....

cevapladı
5,997 soru
4,584 cevap
623 yorum
19,121 üye