0 beğenilme 0 beğenilmeme
237
Doktorun ailemi azarlaması ve yüksek sesle konuşması sonucu sinirime hakim olamadım ve bir takım olaylar yaşandı mahkeme bugün sonuçlandı fakat ne kadar ceza aldığımı toplamda anlayamadım bu cezalara itiraz etmeli miyim iki ayrı ceza olduğu için ve ne polis ifadesinde ne de mahkeme önce sinde bana avukat verilmedi talep eder misiniz diye sorulmadı aydınlatırsanız sevinirim

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ- Gerekçesi bilahere açıklanacağı üzere

HÜKÜM:

l-Sanık X’ın üzerine atılı bulunan kasten yaralama suçunu İşlemiş olduğu anlaşıldığından eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesi uyarınca alt sınırdan taktir edilmek suretiyle 120 GÜN ADLİ PARA CEZASI VERİLMESİNE,

Sanığın kasten yaralama suçunu kamu görevlisine karşı yerine getirdiği kamu görevinden dolayı işlediği anlaşıldığından 5237 sayılı TCK'nın 86/3-c maddesi uyarınca yarı oranında arttırım yapılarak 180 GÜN ADLİ PARA CEZASI VERİLMESİNE,

Sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından 5237 sayılı

TCK'nın 29. Maddesi uyarınca 1/3 indirim yapılarak 120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın aşamasındaki hal ve tutumu olumlu değerIendirilerek 5237 sayılı TCK'nın 62. Maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 100 GÜN ADLİ PARA CEZASI VERİLMESİNE,

Sanığa verilen 100 gün karşılığı adli para cezasının 5237 S.M.' nın 52/2 maddesi uyarınca takdiren I gün karşılığı 20,00 TL den hcydp edilmek sureti İle 2,000- TL ADLİ PARA CEZASI VERİLMESİNE,

Adli para cezasının 5237 sayılı TCK nm 52/4 maddesi uyarınca her ay bir taksidinin ödenerek 10 eşit taksitte ödenmesine, taksitlerin birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tahsil edileceğinin ihtaratına,

Sanık hakkında 5271 sayılı C.M.K nın 231.maddesinde aranan yasal koşulların mevcut olması nedeniyle sanık hakkında verilen kararın 5271 sayılı C.M.K nın 231 -maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanık hakkında 5271 sayılı C.M.K mn 231/8 maddesi uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ belirlenmesine,sanık hakkında ayrıca denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına yer olmadığına,

5271 sayılı C.M.K nın 231/10 maddesi uyarınca sanığın 5 yıllık Denetim süresi İçinde kasten yeni bir suç işlememesi halinde ,sanık hakkında verilen açıklanması geri bırakılan hükmün O'ladan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verileceğinin İhtarına,

5271 sayılı C.M.K nın 231/11 maddesi uyarınca sanığın 5 yıllık denetim süresi İçinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, mahkemenin hükmü açıklayacağının ihtarına,

2-Sanık X'ın üzerine atılı bulunan kamu malına zarar verme suçunu işlemiş olduğu anlaşıldığından eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 152/1-a maddesi uyarınca alt sınırdan taktir edilmek suretiyle I YIL HAPİS CEZASI VERİLMESİNE,

Sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından 5237 sayılı

TCK'nın 29, Maddesi uyarınca 113 indirim yapılarak 8 AY HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın aşamasındaki hal ve tutumu olumlu değerlendirilerek 5237 sayılı TCK'nın 62. Maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 6 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI VERİLMESİNE,

Sanık hakkında sübut bulan eylemi nedeniyle katılanın uğramış olduğu zararı gidermemiş Olduğu anlaşıldığından 5271 sayılı nın 231/6.c maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine yer Olmadığına,

Sanık hakkında takdir olunan kısa süreli hapis cezasının sanığın kişiliği,sosyal ve ekonomik durumu,suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak 5237 sayılı T.CK mn 50/1 .a maddesi uyarınca 6 AY 20 GÜN ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNE

Sanığa verilen 6 ay 20 gün karşılığı adli para cezasının 5237 S.Y.' 52/2 maddesi uyarınca tuk'diıcn I gün karşılığı 20,00 'I'I„ den hesap edilmek sureti İle 4,000-TL ADLİ PARA CEZASI VERİLMESİNE,

ödenerek 20 eşit taksitte ödenmesine. taksitlerin birinin nımanında ödennıemcsi halinde geri kalan kısmın tahsil edileccğinin İhtaralına,

Kısa kararın verildiği 21/05/2019 tarihi itibari İle yapılan yargılama giderleri toplamının TL olduğu, kararın kesinleşmesi aşamasına kadar yapılacak Olan yargılama giderleri toplamı ilc bugünc kadar yapılan yargılama giderleri toplamının 20.00 TL'nin üzerinde olması durumunda hakkında mahkumiyet hükmü kurulan sanıktan tahsiline,

Dair; sanığın. katılanın ve katılan sağlık Bakanlığı vekilinin yüzüne karşı, kararın tefhiminden itibaren ( 7 ) gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile 4000 lik adli para cezası yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere itiraz dilekçesi verilmediği taktirde kararın kesinleşeceğine dair verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
Genel Hukuki Konular kategorisinde (120 puan) sordu | 237

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

l-Sanık X’ın üzerine atılı bulunan KASTEN YARALAMA suçu dolayısyla  2,000- TL ADLİ PARA CEZASI VERİLMİŞ VE VERİLEN BU CEZA 5 YIL SÜRE İLE KASITLI BİR SUÇ İŞLEMEME ŞARTI İLE GERİ BIRAKILMIŞTIR. Bu 2.000TL yi şimdi ödemenize gerek yoktur. 

II-Sanık X'ın üzerine atılı bulunan KAMU MALINA ZARAR VERME suçu dolayısıyla  4,000-TL ADLİ PARA CEZASI VERİLMİŞ, bu cezanın 20 eşit taksitte ödenmesine. taksitlerin birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tahsil edileceğine ilişkin karar verilmiştir. Bu 4.000TL yi 20 eşit taksitle ödeyeceksiniz, ilgili süreci mahkeme kaleminden sorarak takip edebilirsiniz. 

(40.9k puan) cevapladı
6,579 soru
4,716 cevap
637 yorum
20,746 üye