0 beğenilme 0 beğenilmeme
1.1k
DOSYAM ARŞİVDEYDİ ÖN İCLEMEYE GEÇTİ SONRA TEBLİĞNAME YAYINLANDI BU YAZI NE ANLAMA GELİYOR SAVCI NE DEMEK İSTİYOR BİLGİ VERİRSEİZ SEVİNİRİM
lgili Yargıtay Dairesi : 11. Ceza Dairesi
Esas Numarası : 2019/343
Tebliğname Numarası : 5 - 2016/123049
Savcı İstem :
Geliş Tarihi : 10/01/2019
Mahkemesi : Kızıltepe 3. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas Numarası : 2013/94
Mahkeme Karar Numarası : 2016/42
Mahkeme Karar Tarihi : 21/01/2016
Savcılık Esas Numarası : 2012/2385
Savcılık Tarihi : 21/03/2016
Dava/Suç Türü : Tefecilik yapmak
Durum : Arşivde
İlişkili Dosya Listesi : Yargıtay CBS Bölüm 5 - 2016/123049

Suç:Tefecilikyapmak, Vergi Usul Kanununa muhalefetSuç Tarihi: 2009-2012Uygulama: 1-Sanık AzizÇelik'in tefecilik yapmak suçundan beraatine2-Sanıklar Hatip Çelik, MustafaUral hakkında tefecilik yapmak suçundan TCK'nın 241/1, 43/1,62, 52/2, 63, 53/1 maddeleri gereğince 2 yıl 1 ay hapis ve 100,00TL adli para cezası, hak yoksunluğu, mahsup3-Sanık Mustafa Ural hakkında 2010-2011 yıllarında sahte fatura kullanma suçundan 213 sayılıYasanın 359/b, TCK'nın 43/1, 62, 53/1 maddeleri gereğince 3 yıl9 ay hapis cezası (iki kez), hak yoksunluğu4-Sanık Mustafa Ural hakkında 2010-2011 yıllarında sahte fatura düzenleme suçundan 213sayılı Yasanın 359/b, TCK'nın 43/1, 62, 53/1 maddeleri gereğince3 yıl 9 ay hapis cezası (iki kez), hak yoksunluğuTebliğ Tarihi:Katılan Hazinevekili 15/02/2016SanıkHatipÇelik16/02/2016SanıkMustafaUral21/01/2016 (yüze karşı)Temyiz Eden ve Tarihi: Katılan Hazinevekili 17/02/2016SanıkHatipÇelik22/02/2016SanıkMustafaUral25/01/2016Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi.1-Katılan Maliye Hazinesi vekilinin, sanık AzizÇelik hakkında tefecilik yapmaksuçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;Yapılan yargılamaya, mahkemenin soruşturma sonunda oluşan inanç ve takdirine,hükmün gerekçesine göre, katılan vekilinin; kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna, eksikinceleme yapıldığına ilişkin ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle usul vekanuna uygun olan hükmün ONANMASI,2-Sanıklar HatipÇelik,MustafaUral'ın tefecilik yapmak suçundan kurulan mahkumiyethükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilendelillere göre, sanıkların sair temyiz itirazları yerinde görülmediğinden REDDİ, ancak;Kredi kartlarından işlem yapılan kişiler tespit edilip dinlenerek, sonucuna göre sanıklarınhukuki durumlarının belirlenmesi gerekirken, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi, Yasaya aykırı bulunduğundan hükmün CMUK’nun 321 nci maddesi uyarıncaBOZULMASI,3-Sanık Mustafa Ural hakkında sahte fatura kullanmak ve düzenlemek suçlarındankurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilendelillere göre, sanığın sair temyiz itirazları yerinde görülmediğinden REDDİ, ancak;
Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.Sahte fatura düzenlemek suçu ile ilgili olarak; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun12.03.1990 gün ve 1990/8-3-70, 09.10.2007 gün ve 2007/11-44-200 sayılı kararlarındavurgulandığı gibi, bir olayın açıklanması sırasında başka bir hadiseden söz edilmesi, o hadisehakkında da dava açıldığını göstermeyeceği ve dava konusu yapılan eylemin açıklıkla vebağımsız olarak gösterilmesi gerektiği, buna karşılık sanık hakkında düzenlenen 17.12.2013tarihli iddianamede vergi suçu raporundaki tespitlere yer verilerek "şüphelinin ortağı ve yetkilisiolduğu şirketin 2010-2011 takvim yıllarına ilişkin faturaları arasında sahte fatura kullandığı vebu şekilde müsnet suçu işlediğinden"bahisle kamu davası açıldığı, sahte fatura düzenlemeksuçundan açılmış bir davanın bulunmadığı ve bu hususta ek iddianame ile dava açtırılmaksızınyargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi suretiyle CMK.nın 225. maddesineaykırı davranılması,Sahte fatura kullanmak suçu ile ilgili olarak; suçlara konu olan faturaları düzenleyenmükellefler hakkında 2010-2011 takvim yılında sahte fatura düzenlemek suçundan dava açılıpaçılmadığının araştırılması, davalar açılmış ise dava dosyalarının birer örneklerinin dosyaiçerisine getirtilip incelenerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerineyazılı şekilde hüküm kurulması, Yasaya aykırı bulunduğundan hükmün CMUK’nun 321 nci maddesi uyarıncaBOZULMASI,Talep ve dosya tebliğ olunur. 31/12/2018
Ceza Hukuku kategorisinde (120 puan) sordu | 1.1k

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Merhabalar, tebliğname Yargıtayda görülmekte olan ceza dosyanız hakkında ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen temyiz istemi hakkındaki görüşüdür.
(40.9k puan) cevapladı
6,528 soru
4,673 cevap
635 yorum
20,128 üye
Saç Ekimi