0 beğenilme 0 beğenilmeme
32

Merhaba, giriş katta ikamet ediyorum. Salonumun iki penceresi var ve birinin önüne motorsiklet bağlamakta ısrar eden saygısız komşularım var onların yüzünden sürekli perdeleri kapatmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla sadece bir pencereye mecbur kalıyoruz. Uyardığımızda da ortak alandayım kanunen birşey yapamazsınız yanıtını aldım. Doğru mudur? İlle de katil ya da hanzo mu olalım? Hukuken bunun bir yaptırımı yok mudur?

Medeni Hukuk kategorisinde (840 puan) sordu | 32

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

         5237 sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 123 – (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Yukarıdaki madde hükmünden yola çıkarak suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Ancak bu yoldan bişey çıkar mı bilmiyorum, bunu ıspat etmekle yükümlüsünüz ve onun için de delil biriktirmeniz gerekli.  Günlük görüntü alabilirsiniz, eğer o bölgeyi gösteren kamera varsa bina yöneticinizden görüntüleri isteyebilirsiniz, noterden ihtar çektirebilirsiniz vs.

           Ya da 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre hareket edebilirsiniz. Ki bu yöntem sanki daha uygun gibi. Vatandaş "burası ortak alan ve burada bana karışamazsın" gibi ifadede bulunuyor diyorsunuz. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kat mülkiyetine tabi binalarda ikamet eden herkes gerek oturduğu daireyi ve gerekse ortak alanları kullanırken diğer kat maliklerini rahatsız edecek eylem ve davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

           Kanun'un 18. maddesi şöyledir: Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

             Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

          32. madde – Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. 

             Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

             Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

           Madde 33 – (.....) Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

        Konunun çözümü için öncelikle bina yönetimi ile görüşmenizi ve çözüm üretmesini istemenizi tavsiye ederim. Eğer çözüm bulunamazsa yine aynı Kanun'un  Ek 1. maddesindesi (Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.) hükmüne göre adli makamlara gitmeniz en doğrusu olacaktır.


 

(2.2k puan) cevapladı
6,275 soru
4,631 cevap
632 yorum
19,451 üye