0 beğenilme 0 beğenilmeme
20
Arkadaşıma ağır cezadan tebligat gönderiliyor. Ptt görevlisi arkadaşımın evine uğramadan direkt muhtara teslim ediyor. İtiraz süresi boyunca haberi olmadığı için, hakkında tutuklama kararı tebliğ edilmeden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ptt görevlisinin gelen evrak ve kargoları şubeden çıkarmadan sistemde hareket gördü görünmesi için sisteme işlediğinin kanıtı elimizde var. Mahkeme tebligat kanununun 21. Maddesi gereğince ilk itirazı reddetti. Şimdi yeniden dilekçe vereceğiz. Muhtar haber vermediği için tebligat kanununun 54. Maddesindeki hükümler gereği muhtarın hakkında işlem yapılabilir mi..?

Madde 21 – (Değişik : 6/6/1985 - 3220/7 md.)
Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri
gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar
heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva
eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak
şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da
bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. (1)

 Madde 54 – (Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/253 md.) Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler
tebliğ evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde bir yıla
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
Ceza Hukuku kategorisinde (120 puan) sordu | 20

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

5,997 soru
4,584 cevap
623 yorum
19,121 üye